Επιθεωρήσεις

Η εταιρεία μας προσφέρει διαφόρων ειδών υπηρεσίες επιθεώρησης κτηρίων ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών. Είτε πρόκειται να αγοράσετε σπίτι ή επαγγελματικό χώρο, είτε επιθυμείτε απλώς να ελέγξετε την περιουσία σας για πιθανά ελαττώματα, μία επιθεώρηση στο κτήριο παρέχει λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης στην οποία βρίσκεται.

Η τεχνογνωσία μας πάνω στον τομέα της κατασκευής κτηρίων μας επιτρέπει να διεξάγουμε λεπτομερείς επιθεωρήσεις, εντοπίζοντας πιο εύκολο τις παθογένειες του κτηρίου και προτείνοντας στοχευμένες παρεμβάσεις για την επίλυση των προβλημάτων.

Προσφέρουμε τεσσάρων ειδών επιθεωρήσεις, τα κύρια χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται παρακάτω:

Αναφορά γενικής κατάστασης (Condition Report – RICS Level 1)

Αυτή η επιθεώρηση εστιάζει αποκλειστικά στη γενική κατάσταση της ιδιοκτησίας αξιολογώντας τα διάφορα μέρη της ιδιοκτησίας και επισημαίνοντας τομείς οι οποίοι χρήζουν διερεύνησης.

Αναφορά προαγοραστικού ελέγχου (Home Buyer Report – RICS Level 2)

Αυτή η επιθεώρηση προσφέρει πιο λεπτομερή πληροφόρηση από την αναφορά γενικής κατάστασης και παρέχει μία ανεξάρτητη εκτίμηση της ιδιοκτησίας. Περιλαμβάνει μία εκτενέστερη επιθεώρηση της ιδιοκτησίας εστιάζοντας και αναδεικνύοντας ελαττώματα τα οποία επηρεάζουν την αξία της ιδιοκτησίας.

Αναφορά γενικής επιθεώρησης κτηρίου (Building Survey – RICS Level 3)

Αυτή η επιθεώρηση είναι η πιο πλήρης και εκτενής από όλες τις επιθεωρήσεις που διεξάγουμε. Παρέχει ενδελεχή πληροφόρηση σχετικά με το φέροντα οργανισμό, το κέλυφος και τη δομή της ιδιοκτησίας. Περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή ορατών αστοχιών καθώς και δυνητικών προβλημάτων και παρέχει τεχνικές οδηγίες για την επισκευή των αστοχιών επίλυση των προβλημάτων.

Εξειδικευμένες επιθεωρήσεις

Η εταιρεία μας παρέχει και υπηρεσίες στοχευμένης και εξειδικευμένης επιθεώρησης για συγκεκριμένα προβλήματα καθώς και υπηρεσίες αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Μέτρηση υγρασίας – εισροή νερού
  • Μέτρηση ραδονίου
  • Θερμογραφία
  • Πολεοδομικός έλεγχος ακινήτων