Διαχείριση Έργων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διαχείριση κάθε είδους τεχνικού έργου. Η δέσμευση μας για την ικανοποίηση του πελάτη και η ικανότητα να συντονίζουμε όλες τις εξειδικευμένες ομάδες που απαρτίζουν τη διαδικασία παραγωγής έργων, εξασφαλίζουν ότι το έργο που αναλαμβάνουμε θα πληροί υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές και ότι θα περαιωθεί εγκαίρως και χωρίς υπερβάσεις κόστους.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης έργων περιλαμβάνουν:

  • Οργάνωση διαδικασίας κατασκευής
  • Σύνταξη και έλεγχος χρονοδιαγράμματος
  • Σύνταξη και έλεγχος προϋπολογισμού
  • Άμεση επίβλεψη πραγματοποιούμενων εργασιών
  • Παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων
  • Τεχνικές συμβουλές στην απόδοση των εργασιών
  • Έλεγχος ποιότητας

Τα ακίνητα συνοδεύονται από φάκελο πιστοποιητικών και εγγυήσεων ενώ προσφέρουμε και μετακατασκευαστικές υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων (property management) και διαχείρισης εγκαταστάσεων (facility management).