Ανάπτυξη Ακινήτων

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, αναλαμβάνει όλα τα στάδια της σύνθετης διαδικασίας κατασκευής ενός ακινήτου, από την εύρεση του οικοπέδου, την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, την αδειοδότηση έως την υλοποίηση της κατασκευής. Συνδυάζοντας τις τάσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και τις νέες τεχνολογίες και πρακτικές δόμησης, σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε ακίνητα που ξεχωρίζουν για την βιοκλιματική σχεδίασή τους, την ποιότητα της κατασκευής τους και την οικονομία χρήσεως τους.

Οι υπηρεσίες ανάπτυξης ακινήτων επεκτείνονται και στον τομέα ανακατασκευής και εκ νέου ανάπτυξης υφιστάμενων κτηρίων και τμημάτων κτηρίων με απώτερο στόχο τον επαναπροσδιορισμό της λειτουργικότητας, της αισθητικής και της ποιότητας αυτών.

Τα ακίνητα συνοδεύονται από φάκελο πιστοποιητικών και εγγυήσεων ενώ προσφέρουμε και μετακατασκευαστικές υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων (property management) και διαχείρισης εγκαταστάσεων (facility management).