ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ανάπτυξη σύγχρονων κτηρίων υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας προς εκμετάλλευση

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Στόχος μας είναι η παράδοση έργων υψηλής ποιότητας κατασκευής με ασφάλεια στον προβλεπόμενο χρόνο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Οργάνωση, επίβλεψη, σύνταξη και έλεγχος χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού

Η εταιρία μας παρέχει, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, ένα μεγάλο εύρος τεχνικών υπηρεσιών. Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας  διευρύνεται συνεχώς ώστε να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας και επικαιροποιείται ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την τεχνολογία καθώς και τις αλλαγές της εγχώριας νομοθεσίας.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Αναφορές γενικής κατάστασης, επιθεώρησης, προαγοραστικού ελέγχου & επιθεωρήσεις

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ασχολούμαστε με ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων εφαρμογών στον χώρο των κατασκευών, σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου.